què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
CIS Cotxeres
smudy
ribonnette
sa cooperativa
N3CAT
casa benito
bahía
chc
calzado & desvalls brokers
arquitectura anònima
cooperativa porreres
SEFC
premis chc-esade
francoli
importextil
millor a casa
T-Res
marc balcells
clinical trials unit
<<<>>>
Creació de la identitat visual dels Premis CHC-Esade a la millor gestió i professionalisme. Aplicació a diversos elements de comunicació com banderoles, diplomes, invitacions, programa de mà, etc.
Client: Consorci Hospitalari de Catalunya.

*

*

*

*

*

*

*