què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
CIS Cotxeres
smudy
ribonnette
sa cooperativa
N3CAT
casa benito
bahía
chc
calzado & desvalls brokers
arquitectura anònima
cooperativa porreres
SEFC
premis chc-esade
francoli
importextil
millor a casa
T-Res
marc balcells
clinical trials unit
<<<>>>
Disseny d'una marca per identificar l'Espai Cultural Francolí, dedicat a l'organització d'exposicions i esdeveniments culturals. Projecte realitzat amb Mariona Garcia.
Client: Teresa Rius.

*

*

*

*

*

*

*