què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
CIS Cotxeres
smudy
ribonnette
sa cooperativa
N3CAT
casa benito
bahía
chc
calzado & desvalls brokers
arquitectura anònima
cooperativa porreres
SEFC
premis chc-esade
francoli
importextil
millor a casa
T-Res
marc balcells
clinical trials unit
<<<>>>
Disseny de la identitat corporativa del Centre Integral de Salut Cotxeres de Borbó, que inclou creació de marca, manual i aplicacions de papereria, vestuari, roba de llit, rotulació exterior, senyalètica i elements de difusió.
Client: CSC.

*

*

*

*

*

*

*