què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
CIS Cotxeres
smudy
ribonnette
sa cooperativa
N3CAT
casa benito
bahía
chc
calzado & desvalls brokers
arquitectura anònima
cooperativa porreres
SEFC
premis chc-esade
francoli
importextil
millor a casa
T-Res
marc balcells
clinical trials unit
<<<>>>
Disseny de la identitat corporativa de Sa Cooperativa, cooperativa agrícola de Ciutadella (Menorca).
Projecte realitzat en col·laboració amb Dandèlia Consultors.
Client: Cooperativa agrícola Sant Guillem.

*

*

*

*

*

*

*