què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
CIS Cotxeres
smudy
ribonnette
sa cooperativa
N3CAT
casa benito
bahía
chc
calzado & desvalls brokers
arquitectura anònima
cooperativa porreres
SEFC
premis chc-esade
francoli
importextil
millor a casa
T-Res
marc balcells
clinical trials unit
<<<>>>
Redisseny de la identitat corporativa del Consorci Hospitalari de Catalunya. Inclou marca, submarques, papereria i creació d'un manual d'ús.
Disseny de la comunicació del XXV Aniversari del CHC.
Projecte realitzat amb la col·laboració de Dandèlia.
Client: Consorci Hospitalari de Catalunya.

*

*

*

*

*

*

*