què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
amsterdam
ara llibres
alisis
sèrie H
quaderns d'estiu
eso secundària
clau mestra
cabero
esport multicultural
vivències
Rita Pinyada
montjuïc
afac
consola cadaqués
csc
jocs florals 07
30 anys fent ciutat
editorial carena
<<<>>>
Disseny de cobertes i d'una línia gràfica per l’interior dels quaderns d’estiu d'ESO.
Client: Enciclopèdia Catalana.

*

*

*

*

*

*

*