què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
amsterdam
ara llibres
alisis
sèrie H
quaderns d'estiu
eso secundària
clau mestra
cabero
esport multicultural
vivències
Rita Pinyada
montjuïc
afac
consola cadaqués
csc
jocs florals 07
30 anys fent ciutat
editorial carena
<<<>>>
Llibre que recull un reportatge sobre les noves pràctiques esportives que han estat introduïdes en els últims anys a Catalunya a través de la immigració.
Fotografies de Kim Manresa.
Client: Ajuntament de Barcelona i Centre d'Estudis Olímpics.

*

*

*

*

*

*

*