què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
amsterdam
ara llibres
alisis
sèrie H
quaderns d'estiu
eso secundària
clau mestra
cabero
esport multicultural
vivències
Rita Pinyada
montjuïc
afac
consola cadaqués
csc
jocs florals 07
30 anys fent ciutat
editorial carena
<<<>>>
Llibre que descriu l'evolució de la ciutat de Barcelona durant els darrers 30 anys d'ajuntament democràtic.
Client: Ajuntament de Barcelona.

*

*

*

*

*

*

*