què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
entre versos
premis HG
jornades dependència
rutes HG
espectacles infantils
festa baix guinardó
nadales
narraeldors
aules universitàries
jornades CSC
contes a les places
entredanses
clàssica
nits torrades
de pensament...
iati
black&barna
can baró
extra
cabero
barcelona solidària
<<<>>>
Disseny de la col·lecció de programes que anuncien les diferents sessions del cicle de poesia Entre Versos.
Client: Ajuntament de Barcelona i Biblioteques de Barcelona.

*

*

*

*

*

*

*