què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
entre versos
premis HG
jornades dependència
rutes HG
espectacles infantils
festa baix guinardó
nadales
narraeldors
aules universitàries
jornades CSC
contes a les places
entredanses
clĂ ssica
nits torrades
de pensament...
iati
black&barna
can baró
extra
cabero
barcelona solidària
<<<>>>
Disseny de la comunicació de l'esdeveniment Premis Horta-Guinardó 2009. Consta de cartells, fulletons, escenari, tickets, etc.
Client: Ajuntament de Barcelona.

*

*

*

*

*

*

*