què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
entre versos
premis HG
jornades dependència
rutes HG
espectacles infantils
festa baix guinardó
nadales
narraeldors
aules universitàries
jornades CSC
contes a les places
entredanses
clĂ ssica
nits torrades
de pensament...
iati
black&barna
can baró
extra
cabero
barcelona solidària
<<<>>>
Disseny de la identitat visual de les Jornades d'atenció a la dependència, orientada a professionals del món assistencial sanitari i social. Projecte realitzat amb la col·laboració de Dandèlia.
Client: Fundació S21.

*

*

*

*

*

*

*