què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
entre versos
premis HG
jornades dependència
rutes HG
espectacles infantils
festa baix guinardó
nadales
narraeldors
aules universitàries
jornades CSC
contes a les places
entredanses
clĂ ssica
nits torrades
de pensament...
iati
black&barna
can baró
extra
cabero
barcelona solidària
<<<>>>
Desenvolupament d'elements de comunicació per l'organisme \"extra\", base de dades on-line de diferents museus de ciències naturals europeus.
Client: Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

*

*

*

*

*

*

*