què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
entre versos
premis HG
jornades dependència
rutes HG
espectacles infantils
festa baix guinardó
nadales
narraeldors
aules universitàries
jornades CSC
contes a les places
entredanses
clĂ ssica
nits torrades
de pensament...
iati
black&barna
can baró
extra
cabero
barcelona solidària
<<<>>>
Cartell i programa de l'esdeveniment Contes a les places, sessions infantils de contes explicats a les diferents places d'Horta durant les tardes de juliol.
Client: Ajuntament de Barcelona.

*

*

*

*

*

*

*