què és endora

identitat
editorial
comunicació
web
altres

contacte
CHC > CSC
nadal CSC
pissarres ESO
pissarres BAT
sant jordi 07
calendari ajuntament 08
calendari ajuntament 07
caberopack
cinema
agenda 21 lleida
cal·ligrafia
con ciencia
claret serrahima
<<<>>>
Selecció de feines realitzades a l'estudi de Claret Serrahima (Cla-se) entre 2000 i 2005, període en què formava part de l'equip de disseny del seu estudi.
Client: Diversos.

*

*

*

*

*

*

*